nic-assen.nl NIC Assen 2015

nic-assen.nl
Title: NIC Assen 2015
Keywords: NIC Noordelijk Indoor Concours Assen Zuidlaren oktober 2015 TT Hall
Description: NIC Assen in 2015 van 8 tot en met 11 oktober in de TT-Hal in Assen!
nic-assen.nl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. nic-assen.nl has 43% seo score.

nic-assen.nl Information

Website / Domain: nic-assen.nl
Website IP Address: 195.20.9.21
Domain DNS Server: ns2.eatserver.nl,ns.eatserver.nl

nic-assen.nl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nic-assen.nl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

nic-assen.nl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Mon, 01 Aug 2016 01:43:15 GMT
Server Apache/2.2.17 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/1.0.1e-fips

nic-assen.nl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
NIC Noordelijk Indoor Concours Assen Zuidlaren oktober 2015 TT Hall 0 0.00%

nic-assen.nl Traffic Sources Chart

nic-assen.nl Similar Website

nic-assen.nl Alexa Rank History Chart

nic-assen.nl aleax

nic-assen.nl Html To Plain Text

NIC Assen 2015 Persbericht | 01 September 2015 NIC Assen gaat niet door De organisatie van het Noordelijk Internationaal Concours hippique (NIC) heeft moeten besluiten de viering van het 60 jarig bestaan van het concours niet in 2015, maar in 2016 te doen plaats vinden. De aanleiding tot het nemen van deze beslissing wordt gevormd door het – in dit stadium – ontbreken van voldoende financi?le garanties om voor de editie 2015 een gezond financieel draagvlak te cre?ren. Het bestuur van de Stichting NIC hecht er waarde aan het evenement op niveau te kunnen laten organiseren en voor deze mijlpaal bovendien een extra feestelijk programma neer te kunnen zetten. Aangezien zij er echter onvoldoende in is geslaagd de daartoe benodigde gelden bijeen te brengen, heeft het zij aan NIC BV – de vennootschap die de praktische uitvoering van het evenement voor haar rekening neemt en het daaraan verbonden risico draagt – laten weten dat het dit jaar in Oktober doen plaats vinden van de jubileumeditie van het NIC niet verantwoord zou zijn. Ofschoon er meerdere toezeggingen van bestaande en nieuwe sponsors zijn ontvangen, acht de organisatie het totaal aan toezeggingen momenteel onvoldoende om het wegvallen van meerjarige overheidssubsidie te compenseren. NIC BV heeft daarop getracht om de voor het concours benodigde financiering alsnog op niveau te brengen. Intussen heeft de gemeente Assen dezer dagen echter ingestemd met een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om vanwege de actuele toestroom opvang voor vluchtelingen te realiseren in de TT Hall Assen. Daardoor is het verder nastreven van het NIC 2015 ook praktisch gezien onmogelijk geworden. De organisatie kiest er dus voor meer voorbereidingstijd te nemen, in de verwachting dat volgend jaar het 60 jarig jubileum van het Noordelijke Internationaal Concours hippique, op het door haar nagestreefde niveau, gehouden zal kunnen worden.

nic-assen.nl Whois

Domain Name: NIC-ASSEN.NL